najnowsze-info-lodz.pl

Czym charakteryzuje się Międzynarodowy Dzień Tolerancji?

Czym charakteryzuje się Międzynarodowy Dzień Tolerancji?

17.11.2020, 09:34

Przeszło 25 lat temu przez Zgromadzenie Ogólne ONZ z inicjatywy UNESCO został unormowany Międzynarodowy Dzień Tolerancji, który celebrowany jest 16 listopada. Sporo osób regularnie styka się z brakiem akceptacji i to właśnie ten dzień ma to podkreślać. Apelowanie do licznych instytucji publicznych, naukowców i rządów tego rodzaju jest zachętą do tego, by szukali rozwiązania tego ogromnego problemu. Edukacja, ale również organizowanie licznych paneli dyskusyjnych ma na celu upowszechnianie akceptacji oraz zmniejszenie się agresji wobec osób skrzywdzonych z wielu powodów, co według organizacji UNESCO jest doskonałą metodą przeciwstawiania się wszelkim pogardliwym zachowaniom w tym zakresie.

Coraz częściej tworzące się akty terroru, nacjonalizmu, homofobii, antysemityzmu i różnego rodzaju nietolerancji, były spowodowane stworzeniem tejże inicjatywy. Zarejestrowano jednak, że to właśnie te mniejszości mają styczność z przejawiającą się marginalizacją, dyskryminacją oraz pewnym wykluczeniem przez rówieśników. Obchody Międzynarodowego Dnia Tolerancji mają pomóc w wyszukaniu głębszych przyczyn uformowania się braku akceptacji, ale również mają sygnalizować, jak kłopotliwe mogą być przejawy braku akceptacji dla osób prześladowanych. Żeby zrozumieć, czym faktycznie jest respektowanie cudzych praw i cudzej własności oraz czym jest uznanie oraz uznawanie różnic indywidualnych, przydatne są tego typu przedsięwzięcia, które zdecydowanie stają się pomocne w tym zakresie. Ma również kształcić, nauczyć doceniania różnych kultur, rozumienia innych ludzi, a także głównym celem tego rodzaju działań jest umiejętności wysłuchiwania.

Jak w naszym kraju świętuje się Międzynarodowy Dzień Tolerancji?

Wspólny apel wystosowali burmistrzowie, jak i prezydenci polskich miast, w którym to przeciwstawiają się werbalnej oraz fizycznej przemocy wynikającej z rasizmu i homofobii, ale i też wykazują niebywałe zrozumienie dla tych osób. Prezydenci miast takich jak Warszawa, Gdańsk, Poznań, Lublin oraz Katowice wsparli swoim podpisem ten apel. Solidarność tego dnia będzie prezentowana przez zawieszanie różnobarwnych flag oraz oświetlenie wielu budynków, jak zasygnalizował prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. W tęczowych barwach został oświetlony w szczególności most Śląsko-Dąbrowski oraz Pałac Kultury i Nauki.

Brak komentarzy

Zostaw komentarz

Wyślij